• Ontwerp van de Eemsdelta Campus

  Bent u benieuwd hoe de campus eruit zal gaan zien? Op deze pagina leest u over het ontwerp en kunt u verschillende visualisaties bekijken die gemaakt zijn door De Unie Architecten en Felixx Landschaparchitecten. Daarnaast is het mogelijk om het ontwerp van de campus in 3D te zien, bijvoorbeeld via uw telefoon.

 • De Unie Architecten

  De Unie Architecten logo

  Het ontwerp van De Unie Architecten is geïnspireerd op de vorm en organisatie van het Groninger wierdedorp. De verschillende scholen en clusters liggen rondom een centraal hart en staan in open verbinding met elkaar en met de omgeving. Vanuit het centrale hart is het dak bereikbaar: een verhoogd groenrijk plein van waaruit de omgeving te zien is.

   

  Binnen het ontwerp zijn landschap, onderwijs en gebouw tot in detail met elkaar verweven. De inspiratie van de unieke wierdedorpen maakt het mogelijk het groene landschap tot in het hart van het gebouw the laten doorlopen en voor elke school eigen groene buitentruimte op maat te realiseren.

   

  Bent u benieuwd naar de visie van de Unie Architecten, klik dan hier voor meer informatie.

 • Gebouwen

  Meerdere gebouwen: eenheid in verscheidenheid

  Elk schooltype (havo/vwo, (v)mbo en praktijkonderwijs) heeft zijn eigen gebouw met eigen ingang. Daarnaast zijn er nog drie gemeenschappelijke gebouwen: Kunst & Science, de Werkplaats, en het sportcomplex. De gebouwen kennen één, twee of drie bouwlagen en hebben een representatieve uitstraling naar de omgeving. De ontwerpen van de verschillende gebouwen verschillen van elkaar, maar vormen niettemin een eenheid. De leerlingen worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Eemsdelta Campus. Daarvoor is een video gemaakt waarin zij vertellen wat zij van de plannen vinden.

 • Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum

 • Centraal hart

  Het centrale hart

  De zelfstandige gebouwen hebben een heldere structuur met een eigen ingang, uitstraling en identiteit. Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen in hun eigen school. Ook het groene centrale hart van de Eemsdelta Campus is een ruimte voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. In het hart loopt de groene ruimte van de omgeving als het ware door. Zo ontstaat een optimale wisselwerking tussen onderwijs, gebouw en omgeving.

  Een gebouw dat past in de omgeving

  De campus sluit aan op de wierde van Solwerd; het 3,5 hectare grote terrein wordt ingericht als een educatief landschapspark waarin de schoolgebouwen en het sportcluster zich op een natuurlijke manier voegen. De campus is niet alleen voor scholieren en docenten toegankelijk; de hele regio mag en kan meeprofiteren.

 • Overige faciliteiten

  Naast het onderwijs zijn er nog drie thema’s verbonden aan de campus: cultuur, sport en economie. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een campus met een belangrijke regiofunctie. En behalve de vier schoolgebouwen bieden de zogeheten Werkplaats en het Kunst & Science gebouw ruimte voor praktijklessen en specifiek onderwijs.

  Voetballend kind school Eemsdelta Campus

  Sport

  Uitnodiging tot gezond bewegen

  Het sportcomplex bevindt zich te midden van het sportpark met een ruim aanbod aan sportvelden en -plekken. De sportzalen zijn licht, ruimtelijk en flexibel, en het gebouw heeft veel verbindingen met het omringende sportpark. De campus nodigt daarmee uit tot gezond bewegen, sporten en actief buiten zijn.

  Samenwerken op de Eemsdelta Campus

  Kunst & Science

  Cultuur en wetenschap onder één dak

  Het Kunst & Science gebouw is er voor alle vier de scholen en is gericht op het cultureel onderwijs en het bèta onderwijs.

  Cultuur

  Ruimte voor kunst en cultuur

  In het ontwerp van de Eemsdelta Campus wordt ruimte geboden aan kunst en cultuur. De groene omgeving van de campus leent zich bij uitstek voor kunst in de openbare ruimte, en er komen faciliteiten voor tribunes en optredens. Daarmee is de campus een belangrijke aanwinst voor zowel het cultureel onderwijs als culturele verenigingen.

  Muziekles op Eemsdelta Campus

  Werkplaats

  Domein voor ‘praktijkers’

  De Werkplaats biedt ruimte aan praktijklessen en zal in gezamenlijk gebruik zijn van het praktijkonderwijs, het vmbo en het mbo. De faciliteiten zijn gericht op de verschillende opleidingen. Het ‘domein voor praktijkers’ kent bijvoorbeeld een facilitair lokaal, een werkplaats techniek, ruimte voor zorg en welzijn, en een verbinding met de tuin.

  Kapper opleiding op Eemsdelta Campus

  Economie

  Verbinding tussen maatschappij en school

  De Eemsdelta Campus streeft nadrukkelijk naar een verbinding tussen maatschappij en onderwijs. Te denken valt daarbij aan het betrekken van bedrijven bij de scholen, waarbij het onderwijs buiten de school, in een bedrijfsomgeving, tot de mogelijkheden behoort. Een ander voorbeeld betreft het gebruik van de campus door andere groepen, bijvoorbeeld sporters en diverse verenigingen.

  Leren lassen op Eemsdelta Campus
 • Felixx Landschapsarchitecten

  Educatief landschapspark

  In samenwerking met De Unie Architecten heeft Felixx Landschapsarchitecten het ontwerp gemaakt voor het educatief landschapspark. De verschillende beelden ontworpen door Felixx laten zien wat de potentie van de nieuwe campus is. Daarnaast kan het een goed beeld geven hoe omgeving zowel functioneel as visueel zal worden ingericht.

   

  De ontwerpen van Felixx laten onder andere zien hoe de campus ruimtelijk zal worden ingedeeld, hoe verscheidene verkeersstromen op een veilige manier kunnen worden georganiseerd, en hoe verschillend ruimtegebruik zoals bewegen, lunchen, les geven of een rondje wandelen kan worden geïntegreerd in één open ruimte. Een impressie van deze ontwerpen van Felixx ziet u hieronder.

   

  Meer informatie over Felixx Landschapsarchitecten of over de beelden vindt u op hun website.

 • De toekomst ontwerpen met Virtual Reality

  Het ontwerpen van gebouwen en omgeving gebeurt tegenwoordig niet alleen meer handmatig aan de tekentafel. De toenemende digitalisering heeft ertoe geleid dat schetsen en ontwerpen nu zelfs op een telefoon of een computer ‘echt’ beleefd kunnen worden. Een technologie die daarbij helpt is Virtual Reality (VR). VR is een technologie waarbij een digitale omgeving de werkelijke omgeving vervangt en een gebruiker deel kan nemen aan deze ontworpen digitale omgeving. Op die manier kan bijvoorbeeld tennis gespeeld worden zonder het écht te spelen. Of een huis in elkaar worden gezet in Minecraft.

 • In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen heeft STUDENT-labs een app laten ontwikkelen waarbij het mogelijk is om in het toekomstige terrein van de Eemsdelta Campus te gaan ontwerpen. De foto’s en filmpjes van de schoolgebouwen geven een impressie van hoe dat eruit ziet. Naast ontwerpen biedt VR nog veel meer (nog te ontdekken) mogelijkheden die een meerwaarde kunnen betekenen, zoals e-sporten voor ouderen. Graag denken wij hier samen over na. Hoe zou VR bijvoorbeeld iets voor u kunnen betekenen? Wat zou u graag willen testen/bezichtigen in een virtuele omgeving alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt in de echte wereld?

 • Ontwerper Roy aan het woord

  Voor mij is Virtual Reality het begin van een vernieuwde toekomst. Je kijkt letterlijk en figuurlijk door een andere bril en combineert het tastbare, het werkelijke met een fictieve wereld waarin van alles mogelijk is. Alleen al de belevenis van een andere, virtuele omgeving is de moeite waard om eens te proberen.’

   

  Geïnteresseerd geraakt? Neem dan gerust digitaal contact op voor een vrijblijvend gesprek in het écht.

 • Bekijk de 3D-modellen met uw telefoon

  Naast de bovenstaande impressie kunt u ook 3D-modellen van het project bekijken. Via onderstaande links en QR-codes kunt u 3D-modellen van de hele campus en van de kerk van Solwerd openen. Zo krijgt u een nog duidelijker beeld van de plannen.

   

  De QR-code kunt u scannen via een QR-scanner app met de camera op uw telefoon. Na het scannen van de code krijgt u de mogelijkheid om de app Kubity GO te downloaden, waarin u daarna het model kan bekijken.

  QR code 3D model Eemsdelta Campus bekijken

  Bekijk het 3D-model van de Eemsdelta Campus

  Klik hier om het 3D-model van de hele campus te bekijken, of scan de QR-code aan de rechterkant.

  QR code 3D model kerk van Solwerd bekijken

  Bekijk het 3D-model van de kerk van Solwerd

  Kubity logo om 3D modellen Eemsdelta Campus te bekijken

  De 3D modellen kunnen worden bekeken via de app Kubity GO.

  Download de app in the Apple Store of in de Google Play Store.

  Alle berichten
  ×