• Locatie van de Eemsdelta Campus

  De toekomstige locatie van de Eemsdelta Campus bevindt zich in het Groningse dorp Solwerd. Op deze pagina leest u over de geschiedenis van de locatie en hoe deze zal worden ingevuld.

 • Plek met historisch karakter

  De locatie van de Eemsdelta Campus wordt gekenmerkt door de wierde van Solwerd, een karakteristieke plek met een bijzondere geschiedenis. De open sportvelden sluiten aan op het open agrarische landschap en zorgen voor een goede zichtbaarheid van de campus vanaf de N360.

   

  Het nu nog enigszins versnipperde gebied langs de inrit naar de N33 krijgt door de beplanting van bomen een intiem, veilig en besloten karakter. Bijkomend voordeel is dat hiermee het verkeersgeluid wordt gefilterd. Langs het Damsterdiep wordt de bestaande waterpartij getransformeerd, zodat een meer uitgesproken waterrijke zone ontstaat.
   

  Op onderstaande afbeelding ziet u de locatie van de campus.

  Location of Eemsdelta Campus in maps
 • Geschiedenis van de locatie: Solwerd

  De campus ligt in het dorpje Solwerd, een plek die een bijzonder verhaal te vertellen heeft.

  Pentekening C. Pronk van de Sacramentskapel in Solwerd

  Bedevaart naar Solwerd

  Tegenwoordig is Solwerd geheel in de bebouwing van Appingedam opgenomen, maar vroeger was het een zelfstandig dorpje. Sterker nog, het was vanaf de zestiende eeuw een heus bedevaartsoord.

   

  Hoe dat zo kwam? Het verhaal gaat dat een dief een zilveren kelk met hosties stal uit de Jacobuskerk. Op zijn vlucht gooide hij de hosties in een slootje. Maar de hosties bleven drijven en straalden een verblindend licht uit. Al gauw werd het water van het slootje heilig verklaard en maakten gelovigen een bedevaart naar de plek. In het begin van de zestiende eeuw werd er een Sacramentskapel gebouwd (hiernaast te zien op een pentekening van C. Pronk (1691-1759) uit de collectie van het Groninger Museum).

  Borg van Solwerd

  Borg Solwerd

  In Solwerd heeft ook een borg gestaan, een soort klein kasteel dat bewoond werd door de familie Tho Solwerd. Vermoedelijk werd deze rond 1530 gebouwd. De provincie Groningen telde in het verleden zo’n 200 borgen; hun borgheren waren mannen van aanzien. Ook hieruit blijkt dat Solwerd in het verleden geen onbeduidend gehuchtje was.

 • Het oudste stukje geschiedenis

  De wierde is het oudste stukje geschiedenis op de locatie.

  Kerk op een wierde in Solwerd

  Een kerk op een wierde

  In de zuidwestelijke hoek van de campus staat de huidige kerk van Solwerd, die gebouwd werd in 1783. Nóg ouder is de grond waarop deze kerk is gebouwd. Wie goed kijkt ziet dat de kerk op een verhoging staat, een zogenoemde wierde.

   

  Wierden, buiten de provincie Groningen ook wel terpen genoemd, zijn kunstmatige heuvels die vanaf ongeveer 500 voor Christus werden opgeworpen. In die tijd waren er nog geen dijken en een verhoogde woonplaats was noodzakelijk om de voeten tijdens overstromingen droog te houden.

  Hoogteverschil van de wierde in Solwerd

  Wierde Solwerd

  ‘Sol’ betekent ‘poel’, en ‘werd’ betekent wierde. Dus Solwerd was een wierde in nattig en drassig land. De wierde van Solwerd werd waarschijnlijk rond het jaar nul opgeworpen. De plek kent dus al meer dan 2000 jaar bewoning!

   

  Op de afbeelding hiernaast is het hoogteverschil tussen de wierde en de omgeving van de nieuwe campus nog steeds goed zichtbaar.

  Alle berichten
  ×