Terug naar site

Planologie studenten zien Eemsdelta campus als potentiële aandrijver gebiedsontwikkeling

· Algemeen

Van april tot en met juni hebben studenten Sociale Planologie vanuit de Rijksuniversiteit Groningen zich beziggehouden met ruimtelijke uitdagingen in Appingedam. Vijf verschillende lokale zaken werden aangekaart, variërend van het ontwikkelen van het lokale treinstation tot het kindvriendelijk maken van de publieke ruimte in Appingedam.

Binnen dit proces hebben deze studenten zich ingezet om, vanuit hun opleidingsperspectief, lokale problematiek te onderzoeken en van daaruit advies te geven aan de beleidsmakers van Appingedam. In hun advies stonden lokale kansen centraal. De potentie van Appingedam werd gebruikt zodat problematiek kon worden omgezet in positieve ontwikkelingen. Uiteindelijk heeft elke groep studenten hun bevindingen gepresenteerd in twee aparte krantenartikelen, één met een analyse waarin de sterke, zwakke en verbeteringspunten van een bepaalde casus centraal stonden, en de ander met een bijpassend ruimtelijk advies.

Afbeelding: Een van de studentengroepen stelde bijvoorbeeld voor om openbare groentetuintjes aan te leggen binnen het campusgebied, om zo een plek te creëren waar jong en oud samen kunnen genieten en leren.

In de verschillende analyses en adviezen van de studenten is de campus ook veelvuldig teruggekomen. Uit de eindproducten blijkt dat, vanuit verschillende oogpunten, de campus kan worden gezien als een plek met veel potentie; een omgeving die een katalysator kan zijn voor lokale ontwikkelingen. Zo vond een groep studenten, die zich bezighield met plannen betreffende de ontwikkeling van het Damsterdiep, dat de verbinding van het Damsterdiep met de campus kan leiden tot meer mogelijkheden op het gebied van evenementen. En andere groep studenten, die zich bezig hield met het kindvriendelijk maken van publieke ruimtes in Appingedam, zag de campus als toekomstige locatie waar zowel jong als oud de vrijheid en de ruimte hebben om verschillende activiteiten op te zetten. Daarnaast gaf een andere groep studenten ook aan dat de campus ruimte kan bieden voor verschillende culturele activiteiten, zoals exposities en workshops.

Kortom, de onderzoeken van deze studenten wijzen uit dat de campus zeker een rol kan spelen in verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Dit laat zien dat de campus de potentie heeft om meer dan een scholencomplex alleen te worden; een plek die ruimte kan bieden aan een breed palet van activiteiten.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK