• Aanleiding voor de Eemsdelta Campus

  Wilt u weten waarom de nieuwe campus nodig is? Op deze pagina leest u wat de aanleiding was voor de ontwikkeling van de campus. De nieuwe campus is namelijk méér dan enkel een huisvesting voor diverse scholen. Het biedt veel kansen voor innovatie in het onderwijs.

 • Waarom een nieuwe campus?

  De Eemsdelta Campus vervangt vier schoollocaties in Appingedam en Delfzijl. Er zijn twee belangrijke redenen voor de bouw van een nieuwe campus;

  • Ten eerste zijn de huidige scholen niet voldoende aardbevingsbestendig.
  • Op de tweede plaats ondervinden ook de huidige scholen de gevolgen van krimp in de regio; zij kampen met een teruglopend leerlingenaantal.

  Door vier scholen op één locatie te vestigen, wordt interactie gestimuleerd en wordt de voortzetting van het voortgezet onderwijs in de regio veiliggesteld. De 'Eemsdelta Campus' biedt een frisse start voor een nieuwe, eigen en innovatieve koers.

   

  Daar komt bij dat de nieuwe campus kansen biedt voor onderwijs met een brede blik op de toekomst.

  Twee belangrijke thema's:

  • Kleinschaligheid en menselijke maat, gericht op de beleving van de leerling. Het draagt ertoe bij dat leerlingen zich gekend en gezien voelen. 
  • Vanuit een stabiele basis kunnen leerlingen hun leer- en werkomgeving verkennen en uitbreiden. Doordat de verschillende soorten scholen (havo/vwo, (v)mbo en praktijkonderwijs) gehuisvest worden op één onderwijscampus in Appingedam zijn er optimaal mogelijkheden voor interactie, samenwerking en kruisbestuiving.
 • De naam 'Eemsdelta'

  De naam ‘Campus Eemsdelta Groningen’ is afgeleid van de nieuwe gemeente ‘Eemsdelta’ die na de fusie van gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum ontstaat op 1 januari 2021. De nieuwe naam voor de gemeente is democratisch gekozen door middel van inzendingen en vervolgens de mogelijkheid om te stemmen. De naam ‘Eemsdelta’ werd al langere tijd gebruikt bij regionale instellingen om het gebied rondom de rivier de ‘Eems’ aan te duiden.

  De Eems is een 360 kilometer lange rivier die ontspringt in Duitsland en via Appingedam en Delfzijl stroomt om vervolgens uit te monden in de Waddenzee.

 • Scholen tekenen intentieovereenkomst

  In april 2017 is de intentieovereenkomst om tot een campus te komen ondertekent door de gemeenten Appingedam en Delfzijl, Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta en ROC Noorderpoort.

 • Een campus voor de regio

  De visie op de campus is inhoudelijk uitgewerkt door de scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta en Noorderpoort. Daarnaast is nagedacht over de wijze waarop de verbinding tussen maatschappij en school vorm kan krijgen. Diverse partners en bedrijven in de regio zijn in dit denkproces betrokken geweest.

  Naar verwachting opent de Eemsdelta Campus bij aanvang van het schooljaar 2022/2023 haar deuren.

  Alle berichten
  ×